Wednesday, 7 January 2015

జ్ఞానము - విజ్ఞానము - ప్రజ్ఞ

ఒక రోజు పాద గయా క్షేత్రము లో గురు దత్త దర్శనము నకు వెళ్ళుతున్న సమయము లో గురువు గారు జ్ఞానము, విజ్ఞానము, ప్రజ్ఞ అని మూడు విషయము ల గురుంచి చెప్పారు.  మూడే మూడు మాటలలో ఏమి అర్ధము అవుతుంది అని గురువు గారిని అడిగాను.  దానికి సమాధానము గా సాధకులు గా మనమంతా ఎన్నో విషయములు ఎవరి ద్వారా నైనా తెలుసుకోవటము గానీ, రకరకములు గా పలు సాధకుల చే విశ్లేషించ బడిన పుస్తకములు చదవటము గానీ చేసి మనము కొంత దనుక తెలుసుకోవటము జరుగుతుంది కదా!  ఏ విషయమైనా పూర్వ కాలములో మన ఋషి సంప్రదాయము మనకు తెలియ చేసిన విషయములనే ఈ కాలము లో మన వ్యావహారిక భాష లో తెలియచెప్తూ అవి వారు కొత్తగా యేవో చెప్తున్నట్లు ఆ విషయము మీద వారికే హక్కులు ఉన్నట్లుగా చెప్పుకోవటము హాస్యాస్పదము.  ఇంకొక విషయము ఏమిటంటే ఉన్న విషయమునే వారి వారి గ్రాహ్య శక్తీ ని బట్టి అర్ధమయే రీతి లో చెప్పటానికి  ప్రయత్నము  చేస్తున్నారు.   అది మనలాంటి సాధకుల కు ఉపయోగ పడుట,  సంతోషించ వలసిన విషయమే కదా.  ఈ రకముగా మనకు తెలిసే విషయ పరిజ్ఞానము అంతా  విజ్ఞాన సముపార్జన క్రిందే వస్తుంది.  ఎందుకంటే అలా  తెలుసుకొన్న విషయ పరిజ్ఞానము అనుభవ పూర్వకముగా తెలుసుకోవటము జ్ఞానము అని పిలవబడుతుంది.  ఆ రకముగా అనుభవపూర్వకముగా తెలుసుకొన్న వ్యక్తి ని ఎవరైనా ఆయన జ్ఞాని  రా అని అంటారు గాని,  ఆయన విజ్ఞాని అని అనరు కదా! ఈ రకముగా అనుభవ పూర్వకముగా తెలుసుకొన్న జ్ఞానము మనము ఎంతవరకూ తెలుసుకోగలిగామో దానిని ప్రజ్ఞ గా చెప్పబడుతుంది అని గురువు గారు  నాకు అర్ధమయేలా చెప్పారు. ఆ విధముగా గురువు గారు ఆ రోజుకు నాకు నేర్పిన విషయము.  ఇది కొంత మంది కైనా ఉపయోగ పడుతుందని నేను భావిస్తున్నాను. 

No comments:

Post a Comment